ØST KUNST er en kunstforening i Oslo med fokus på østkanten, og særlig Groruddalen. ØST KUNST er en kunstforeningen som ønsker å inspirere befolkningen i Østkanten, spesielt i Groruddalen! Siden 2018 har vi vært en plattform der kunst blir utforsket og representert, og hvor kreativitet blomstrer. Dette gjør vi ved å arrangere kunstitstillinger, workshops og festivaler.

 

ØST KUNST arrangerer masse kunstaktiviteter, fordi vi mener kunst beriker liv, ved at vi tilgjengeliggjør og demokratiserer kunsten, klarer vi også å øke livsglede, inkludering, mangfold og kreativ frihet for mange. 
Vi eksponerer for ny kunst og representere lokale kunstnere og flerkulturelle talenter og styrker unges kreativitet og selvtillit.

Kunst // utstillinger // workshops // performance // musikk // dans

Hva arrangerer vi?

01. kunstutstillinger

Øst Kunst arrangerer årlige kunstutstillinger med mål om å fremme lokale kunstnere fra Østkanten i Oslo.

 

02. kurs og workshops

Øst Kunst er et kulturelt samlingspunkt i Groruddalen som arrangerer workshops året rundt. Deres programmer inkluderer lokale og etablerte kunstnere, musikere og dansere. Gjennom disse workshopsene skapes en levende og dynamisk kulturscene som bidrar til å styrke lokalsamfunnet og fremme kunstnerisk uttrykk. Beliggenheten i Groruddalen gir et unikt miljø for kreativ utfoldelse og samarbeid, og Øst Kunst spiller en viktig rolle i å skape et inkluderende og mangfoldig kunstmiljø i området.

 

03. kunst festivaler

Vi arrangerer  festivaler hvert år i april og oktober, inkludert utstillinger fra lokale kunstnere, danseforestillinger, konserter og et variert program for barn.

 
bilde av utstilling fra barnas kunztdag med ØST KUNST

Våre mål og verdier

Vi jobber proaktivt med ungdom, inspirerer dem til å utforske kultur, kunst og entreprenørskap. Vi gjør kunst tilgjengelig for alle og feirer mangfoldet både i kunsten og samfunnet. Gjennom kunst knytter vi mennesker sammen og gir spesielt de med flerkulturell bakgrunn på Østkanten flere plattformer til å uttrykke seg. Vi dyrker interesser og øker kunnskapen om mennesker og kunst gjennom sosial kunst. Videre knytter vi sammen møteplasser og kunstinstitusjoner for å fremme tettere samarbeid og styrke fellesskapet.

 

Vår mangeårige erfaring har lært oss at kunst kan bidra til bedre forståelse, redusere ensomhet og fremme vennskap. Vi knytter også lokale samfunn til veletablerte kunstinstitusjoner, og dette skaper nye muligheter og deling av kunnskap.

Vårt motto

Vi tar Oslo med på en kunstnerisk reise med nye talenter og kunstverk. Flerkulturelle tverrkunstnere fra østkanten står i sentrum på våre mangfoldige plattformer. Vi jobber aktivt for å introdusere dem videre.